Källförteckning

Vem som helst kan grundlöst påstå vad som helst. Så länge det gäller personliga åsikter (och det inte strider mot gällande lagstiftning) står det var och en fritt att också göra så. När det däremot gäller objektiva fakta bör man, för trovärdighetens skull, kunna redogöra för sina källor. Inte minst när det gäller sportresultat, där man ofta har en känslomässig relation inblandad, är det viktigt att kunna kontrollera huruvida påståendena stämmer. Uppgifter, ofta kanske självupplevda, sprids utan större källkritik, alltmedan — och nu generaliserar jag — tiden har en tendens att förbättra eller förvärra historien, varje gång den berättas. Att ifrågasätta och kunna kontrollera äktheten i ett påstående är av yttersta vikt. Bara så kan det som är sant fortsätta att vara det.

Nedan redovisade källor ligger till grund för informationen på denna site.

Idrottsbladet, Södertälje (1910)

Idrottsbladet, numera nedlagd, var en publikation som oftast utkom två gånger per vecka. Inriktningen var ursprungligen fotboll, boxning och fri idrott (som det då kallades) under sommarhalvåret, medan resten av året ägnades åt bandy, skidor och annan vintersport. Sedemera blev motorsport ett stort område för tidningen, för att till slut ta över den helt. Långa artiklar kring matchrapporteringen, ofta rikligt illustrerade av signaturen Rit-Ola, kännetecknade Idrottsbladets skildringar.

Från Idrottsbladet är främst information rörande tiden innan Allsvenskan startade 1924 hämtad. Framför allt är Svenska Mästerskapet rikligt rapporterat från denna tid, men även Svenska serien.

SFS Allsvensk fotbollsstatistik, www.bolletinen.se

SFS är kortform för Sveriges fotbollshistoriker och statistiker, en medlemsförening bildad 1983, med syfte att »inhämta, sammanställa och dokumentera statistik över svensk fotboll på alla nivåer, såväl bland damer som herrar, nationellt som internationellt«. SFS är Svenska Fotbollförbundets officiella intresseorganisation rörande statistikfrågor.

Allsvenska resultat från 1924 till 1968 är hämtade från denna utmärkta källa. Det mesta om Svenska cupens matcher är hämtat härifrån.

Helsingborgs Dagblad, Helsingborg (1847)

Ända sedan föreningens födelse har det lokala dagbladet följt stadens mest framgångsrika fotbollslag på nära håll. Ibland har skillnaden mellan vad som är HIF och HD varit hårfin, eller i det närmaste obefintlig; legendariske lagledaren John Pettersson skrev inte sällan själv sportledare i tidningen, ofta med väldigt rödblåa ögon, under signaturen Bill. Ändå är bevakningen, främst när laget legat i lägre divisioner än den högsta, beundransvärd och för detta sammanhang väldigt värdefull.

Framför allt division (II) och (III), främst under tiden 1969 till 1992, men även en del från Svenska cupen, är hämtat från HD. Allsvenska matcher från 1993 och framåt har också ofta HD som källa. Aktuella matcher, oavsett tävling, är flitigt bevakade av Helsingborgs Dagblad, och därmed en kontinuerligt frekvent använd källa.

Svenska Fotbollförbundet, www.svenskfotboll.se

Svenska Fotbollförbundet, grundat 1904, har till uppgift att »främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet«. SvFF ansvarar för breddfotbollen, för den stora allmänheten, liksom för elitfotbollen i Sverige.

När det gäller senare allsvenska matcher, 2000-talet och framåt, är Svenska Fotbollförbundet en värdefull källa. Även Svenska cupen under denna tid har hämtats härifrån.