stattenakurvan.se

Tanken bakom denna webbplats är att tillhandahålla ett enkelt, intuitivt och — ej att förringa — ett estetiskt tilltalande forum, för att kunna ta reda på allt som kan tänkas handla om Helsingborgs IF:s prestationer på en fotbollsplan. Man finner många siffror, mycket data, mängder av statistik, inom ovan nämnda område, på denna site. Presentationen av materialet försöker att vara så objektiv som det är möjligt, när en subjektivt driven person är författare. Att uttolka den tillhandahållna datan på ett adekvat vis, är upp till varje läsare, efter egen förmåga och vilja.

Förhoppningen är, att alla uppgifter på siten skall vara självklara, att alla beteckningar och förkortningar skall vara så intuitiva och uppenbara, att besökaren inte skall behöva fundera över vad som avses. Somliga uppgifter har dock ett förtydligande, för att eliminera oklarheter så långt det går. Skulle det mot förmodan ändå vara något som är oklart — ta konakt med ansvarig för siten. Se sidfoten på varje sida för kontaktdetaljer.

Ambitionen med denna site är, att allt som står att finna här skall vara korrekt och historiskt förankrat. Eftersom vi dock har att göra med människors inblandning, i flera olika led, är de potentiella felkällorna sannolikt inte försumbara. Närhelst ett uppenbart faktafel uppdagas rättas emellertid detta, för att databasen skall vara så pålitlig som det är praktiskt möjligt. Givetvis välkomnas tips om dylika fel, från webbplatsens besökare. För detta ändamål, se detaljer om hur man kommer i kontakt med ansvarig person, i sidfoten på varje sida.

Stattenakurvan?

Varför döpa en site till Stattenakurvan, kanske man stillsamt undrar? Ja, det finns en del orsaker till det, åtminstone sett utifrån denna sites författares horisont.

Stattenakurvan är den läktarsektion som är nordligast belägen på Olympia. Dess namn kommer, på gammalt sant brittiskt manér, givetvis ifrån att dess geografiska riktning pekar mot Stattena. Märkligt nog har inga andra läktare på Olympia fått sina namn efter samma metod (Östra sittplats, eller Södra stå må vara intuitiva benämningar, men det klingar inte riktigt av samma fotbollsromanticism som, exempelvis, Filborna- respektive Högaborgs-tribunen), men det är föremål för en annan diskussion. I Stattenakurvan har, om vi väljer att tro på alla berättelser supportrar ur “den äldre generationen” förtäljt, många smågrabbar legat bakom målet, för att kunna närstudera Kalle Svenssons målvaktsarbete. I sanningens namn har man väl lika många gånger kunnat följa detta bakom det södra målet, men av någon anledning verkar inte detta nämnas i samma utsträckning, i de ovan nämnda historierna. Stattenakurvan förefaller därför mer mytisk och förknippad med HIF:s arv. När författaren till denna site började besöka Olympia regelbundet, var det oftast ifrån Stattenakurvan matcherna åsågs. Även denna supporterkarriär kan alltså sägas ha sitt ursprung i Stattenakurvan.

Sedan åtminstone 1920-talet har resultattavlan och sedemera matchuret befunnit sig i Stattenakurvan. Där har man kunnat följa händelseutvecklingen i matcher som spelats på andra platser. Där har man, med stor nervositet, frekvent återkommande sett hur långt (kort?) klockan tickat fram, och hur lång återstoden av matchen och HIF:s sköra ledning varit. Åskådarsiffrorna har redovisats där. Olympias publik har alltså i snart 100 år vänt sig till Stattenakurvan, för att inhämta oumbärlig fakta kring Helsingborgs IF:s matcher. Förhoppningen med denna site är, att så skall — i överförd betydelse — fortsätta ske.

Stattenakurvan är sedan ombyggnaden och fotbollsanpassningen av Olympia 1985 uträtad, och tekniskt sett inte längre en kurva, men det mer moderna Stattena-läktaren är inte optimalt att använda för en Internet-site. Diakritiska tecken, eller inte, är en fråga man helst inte skall behöva fundera över — åtminstone i dessa sammanhang. Dessutom är väl en historisk benämning mer i linje med verksamheten, för en site som behandlar historiska aspekter?

Följaktligen är Stattenakurvan dess namn.