FAQ (Frågor & Svar)

F: Kan jag lita på det som står på denna site?
S: Som med allting annat, oavsett om det är “mannen-på-gatan”, en vetenskaplig publikation, statligt subventionerade nyhetsprogram, hällristningar, eller någon nischad, obskyr Internet-site som är källan, gäller det att vara utrustad med en hälsosam portion källkritik. Författaren bakom denna site har emellertid inte för avsikt att föra någon bakom ljuset, eller att undanhålla/förvanska “sanningen”. Tvärtom hoppas författaren att läsaren här skall finna det den söker — och kanske också finna sådant den inte visste att den sökte.

F: Men hur “korrekt” är siten, då?
S: Ambitionen är, att allt som står att finna på denna site skall vara så korrekt som det över huvud taget är möjligt. Att all fakta till 100 procent skulle vara riktig må låta som en utopi, men all information är granskad ur ett rimlighetsperspektiv och anomalier är kontrollerade minst en ytterligare gång, mot en alternativ källa om sådan finnes. I de fall då ingen fullständig data finns att tillgå, har en, ur författarens perspektiv, kvalificerad uppskattning gjorts. Att kvaliteten på datan är maximal är inte bara en önskan; det är en förutsättning för sitens auktoritativitet.

F: Jojo, det låter ju pretentiöst och bra. Men stämmer detaljerna för en viss match, som spelades för snart 100 år sen?
S: Ja.

F: Finns alla gamla matcher med i databasen?
S: Då arbetet med att lägga historiska resultat till databasen är omfattande, är det inte utan att man kommer att tänka på Sisyfos; i databasen finns det 21 202 matcher. Efter envist slit och idogt arbete, är det dock glädjande att kunna konstatera, att alla matcher, som genom nuvarande avgränsning är av intresse för denna site, är kompletta.

F: Varför finns inga träningsmatcher med? Det är ju också matcher.
S: Träningsmatcher är, som namnet antyder, just träning. Det är det man gör i förberedelsesyfte, inför den riktiga uppgiften. Som förberedelse är de viktiga element, men att föra statistik över dem är, enligt författaren till denna site, inte motiverat. Avgränsningen att endast ha med tävlingsmatcher i databasen, är för att få så enhetliga och jämförbara förutsättningar som möjligt. I träningsmatcher är det inte ovanligt att det deltar spelare som normalt inte representerar klubben. Då känns det märkligt att deras prestationer, i matcher av träningskaraktär, skulle påverka klubbens presentation här.

F: Vilka tävlingar finns med, då?
S: De tävlingar som är av intresse, och följaktligen finns med i databasen, är först och främst den nationella serien Allsvenskan. I de fall HIF har befunnit sig utanför den högsta serien är den aktuella serien (division II eller III), den säsongen, av intresse. Vidare finns här HIF:s resultat i Svenska Cupen i komplett form. Kvalmatcher i olika serienivåer är inkluderade, liksom det i Sverige relativt nya påfundet Supercupen. Uefas samtliga internationella tävlingar (i dagsläget spelas endast Champions League och Europa League av dessa) finns med, utan diskriminering ur exklusivitetshänsyn.

Den av många så hånade tävlingen Royal League finns också med i databasen. Dess medverkan är dock inte helt självklar, av flera anledningar: dess status har ifrågasatts på bred front sedan den startade, oförmågan att hitta en uniform tävlingsstruktur har inte förbättrat dess trovärdighet, dess korta livslängd — endast tre säsonger spelades innan turneringen lades på is och ingen vet om den någonsin kommer att tina. En ändring kan komma att ske i databasen, när det gäller inkluderandet av denna turnering.

Andra tävlingar som inte heller spelas längre, men som finns i komplett form i datasamlingen, är föregångaren till Allsvenskan, Svenska Serien. Utslagsturneringen Svenska Mästerskapet, vars vinnare fick titeln Svenska mästare, är också inkluderad i databasen.

F: Division (II)? Division (III)? Vad menas?
S: Svenska fotbollförbundet är genom tiderna notoriskt inkonsekventa i sina seriebeteckningar: struktur, upplägg och benämningar har sett många varianter under årens lopp. Divisionernas värde har devalverats med tiden; division 1, en gång i tiden den högsta serien i landet, är i skrivande stund blott tredje högsta serien. Nuvarande division 2 och division 3 motsvarar fjärde respektive femte nivån, i den svenska seriepyramiden. Vad som benämns som Division (II), med romerska siffror, på olika ställen på denna site, är dock den näst högsta serienivån i landet — oavsett dess nuvarande, eller dåvarande namn. Följaktligen är Division (III) den tredje högsta serien.