M V O F GM IM V% O% F% GM IM P
Almqvist, Reine 114 53 29 32 189 136 46,49 25,44 28,07 1,66 1,19 1,649
Andersson, Bernt-Hugo 95 41 28 26 133 105 43,16 29,47 27,37 1,40 1,11 1,589
Andersson, Gerhard 11 2 4 5 11 21 18,18 36,36 45,45 1,00 1,91 0,909
Baxter, Stuart 89 38 25 26 161 111 42,70 28,09 29,21 1,81 1,25 1,562
Bergstrand, Nanne 72 32 20 20 125 86 44,44 27,78 27,78 1,74 1,19 1,611
Birch, Brian 40 20 10 10 60 39 50,00 25,00 25,00 1,50 0,98 1,750
Borg, Thomas 48 18 11 19 69 69 37,50 22,92 39,58 1,44 1,44 1,354
Burnikell, William 56 27 13 16 123 106 48,21 23,21 28,57 2,20 1,89 1,679
Cratz, Sören 23 9 6 8 27 33 39,13 26,09 34,78 1,17 1,43 1,435
Dahl, Albin 245 116 53 76 476 333 47,35 21,63 31,02 1,94 1,36 1,637
Eklund, Hans 11 5 4 2 21 14 45,45 36,36 18,18 1,91 1,27 1,727
Hagberg, Arne 50 36 6 8 133 41 72,00 12,00 16,00 2,66 0,82 2,280
Hansen, Roar 72 33 17 22 134 92 45,83 23,61 30,56 1,86 1,28 1,611
Hansson, Bertil 27 10 7 10 40 33 37,04 25,93 37,04 1,48 1,22 1,370
Hareide, Åge 107 57 24 26 192 109 53,27 22,43 24,30 1,79 1,02 1,822
Holländer, Dolfo 24 11 6 7 48 43 45,83 25,00 29,17 2,00 1,79 1,625
Jönsson, Åke 80 28 17 35 113 145 35,00 21,25 43,75 1,41 1,81 1,263
Karlsson, Conny 88 54 21 13 147 79 61,36 23,86 14,77 1,67 0,90 2,080
Larsson, Henrik 81 26 16 39 111 122 32,10 19,75 48,15 1,37 1,51 1,160
Lennartsson, Jörgen 46 15 13 18 63 54 32,61 28,26 39,13 1,37 1,17 1,261
Lindström, Mattias 27 5 3 19 27 46 18,52 11,11 70,37 1,00 1,70 0,667
Ljung, Per-Ola 80 33 27 20 121 101 41,25 33,75 25,00 1,51 1,26 1,575
Lundahl, Harry 57 28 7 22 113 99 49,12 12,28 38,60 1,98 1,74 1,596
Mellberg, Olof 39 9 11 19 44 61 23,08 28,21 48,72 1,13 1,56 0,974
Nielsen, Arno 49 18 9 22 100 112 36,73 18,37 44,90 2,04 2,29 1,286
Nilsson, Bo 319 179 60 80 704 404 56,11 18,81 25,08 2,21 1,27 1,871
Olsson, Bert 14 4 5 5 20 22 28,57 35,71 35,71 1,43 1,57 1,214
Olsson, Gunnar 22 12 6 4 72 36 54,55 27,27 18,18 3,27 1,64 1,909
Persson, Eric 88 34 21 33 152 131 38,64 23,86 37,50 1,73 1,49 1,398
Persson, Lars-Göran 27 13 7 7 49 33 48,15 25,93 25,93 1,81 1,22 1,704
Saarenpää, Klebér 9 2 3 4 10 12 22,22 33,33 44,44 1,11 1,33 1,000
Santos, Álvaro 27 5 3 19 27 46 18,52 11,11 70,37 1,00 1,70 0,667
Schnorrenberger, Wilfried 28 13 10 5 50 30 46,43 35,71 17,86 1,79 1,07 1,750
Svensson, Rolf 78 31 17 30 118 102 39,74 21,79 38,46 1,51 1,31 1,410
Swärdh, Peter 100 38 23 39 146 140 38,00 23,00 39,00 1,46 1,40 1,370
Szenpetery, Tivadar 17 3 6 8 22 48 17,65 35,29 47,06 1,29 2,82 0,882
Sörensen, Arne 51 27 12 12 86 65 52,94 23,53 23,53 1,69 1,27 1,824
Tengryd, Alexander 2 1 0 1 2 5 50,00 0,00 50,00 1,00 2,50 1,500
Vogel, Adolf 55 22 8 25 115 111 40,00 14,55 45,45 2,09 2,02 1,345
Weimann, Raoul 11 4 2 5 18 23 36,36 18,18 45,45 1,64 2,09 1,273
Wikdahl, John 88 32 16 40 156 182 36,36 18,18 45,45 1,77 2,07 1,273
Tränare vars namn är skrivet i kursiv stil, saknar exakta data för deras tid vid positionen.
Om du kan hjälpa till med detaljer kring detta, vänligen hör av dig.